domingo, 30 de xaneiro de 2011

125 ANOS DE CASTELAO

Hoxe cúmplense 125 anos do nacemento de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, A Coruña 1886 - Bos Aires, Arxentina, 1950)

Foi político, escritor, pintor, médico e debuxante, así como un dos pais do nacionalismo galego. Estudou medicina e afirmaba: "Fíxenme médico por amor ao meu pai; non exerzo a profesión por amor á humanidade"
Entre as súas obras máis coñecidas destacan:

  • Cousas (1926, 1929).
  • Os dous de sempre (1934).
    Retrincos (1934).

Preme na imaxe de Castelao para obter máis información

CHEGOU DAS AMÉRICAS ( de “Cousas”)

"Chegou das Américas un home rico e trouxo consigo un negriño cubano, coma quen trai unha mona, un papagaio, un fonógrafo... O negriño foi medrando na aldea, onde deprendeu a falar con enxebreza, a puntear muiñeiras, a botar aturuxos abrouxadores.

Un día morreu o home rico e Panchito trocou de amo para gana-lo pan. Co tempo fíxose mozo comprido, sen máis chatas que a súa coor... Aínda que era negro como o pote, tiña gracia dabondo para facerse querer de todos. Endomingado, con un caravel enriba da orella e unha ponla de malva na chaqueta, parescía talmente un mozo das festas.

Unha noite de estrelas xurdeu no seu maxín a idea de saír polo mundo á cata de riquezas. Tamén Panchito sinteu, como tódolos mozos da aldea, os anceios de emigrar. E unha mañán de moita tristura gabeou polas escaleiras dun trasatlántico.

Panchito ía camiño da Habana e os seus ollos mollados e brilantes esculcaban no mar as terras deixadas pola popa.

Nunha rúa da Habana o negro Panchito tropezou cun home da súa aldea e confesoulle saloucando:

—Ai, eu non me afago nesta terra de tanto sol; eu non me afago con esta xente. ¡Eu morro!

Panchito retornou á aldea. Chegou probe i endeble; pero trouxo moita fartura no corazón. Tamén trouxo un sombreiro de palla e mais un traxe branco..."

Ningún comentario:

Publicar un comentario